SGTJ170公铁二用架桥机

当前位置:主页 > 产品租赁 > SGTJ170公铁二用架桥机 >

SGTJ170公铁二用架桥机

       1、架桥机上面的手拉葫芦操作前需详细检查部件和零件,包括链条的链环,情况良好时方可使用。
       2、架桥机的手拉葫芦使用中不得超载。
       3、手拉葫芦起重链条要求垂直悬挂重物。链条各个链环间不得有错钮。
       4、手拉葫芦拉动手拉链时,需使拉链方向与手拉链轮处于同一平面。
       5、严禁斜拉,以防卡链。求购起重机,专业生产架桥机厂家。
       6、拉动时需用力平稳,以免跳链或卡链;当发现拉动困难时,要及时检查原因,不得硬拉,不许增人加力,以免拉断链条或销子。
       7、使用三角架时,三角需保持相对间距,两脚间应用绳索联系,当联系绳索至于地面时,要注意防止架桥机作业人员拌倒。
       8、起重高度不得超过标准值,以防链条拉断销子,造成事故。